Revize elektroinstalace

Každý touží po dokonalém domově, kde vše funguje jak má a my se zde cítíme v bezpečí. Nikdo si skoro nedokáže představit, že by nám například nefungovala elektřina. K tomu, aby bylo vše v pořádku, je nutné mít v novém domě dokonale navrženou elektroinstalaci. Pokud se však jedná o starší dům nebo objekt, nikdo by neměl podcenit pravidelnou revizi elektroinstalace.

V oboru elektrotechniky je ze zákona nutné provádět pravidelné a odborné revize elektroinstalace. Předchází se tak případům, kdy by například mohlo dojít k úrazu zaměstnanců, obyvatel domů nebo k požáru. Za tuto prevenci je vždy „zodpovědná nějaká osoba“.

Ať už zaměstnavatelé nebo provozovatelé elektrických zařízení, všichni se pomalu seznamují se skutečností, že uvedení zařízení do souladu s normami musí někdo zajistit a že jim také někdo musí vydat důvěryhodné osvědčení elektroinstalace, které by případně sloužilo jako důkaz o tom, že pro zajištění bezpečnosti jimi spravovaných zařízení udělali vše, co po nich právo vyžaduje.

Společnost DevelopTech se rozhodla zaměstnat tým profesionálních revizních techniků, jelikož jsou to jedině oni, kdo můžou bezpečnost elektrických zařízení posoudit, ale rovněž jedině oni mohou vydávat potřebné osvědčení o zjištěném stavu elektroinstalace.


Revizní technik společnosti DevelopTech:

  • V případě zjištění závad nebo neshod s normou jasně a prokazatelně určí, co se již nesmí provozovat a co bude možné znovu uvést do provozu po odstranění definovaných závad.
  • Dokonce většinu zjištěných závad již v rámci revize nebo následně odstraní.
  • Vždy se prokáže platným osvědčením o způsobilosti k provádění revizí.
  • Vydává revizní protokol.
  • Pravidelnou revizí zajišťuje optimální a bezproblémovou funkci zařízení.

created by CTECH s.r.o. ©2011
© 2011 Develop Tech s.r.o. All rights reserved