O nás

Jádrem a hybnou silou každé firmy jsou lidé. Společnost DTech Bau, s.r.o. je postavena na odborném personálu, který má dlouholetou zkušenost s výstavbou jak rezidenčních, vysoce individualizovaných projektů, tak průmyslových a obchodních center. Technologie i způsob organizace výstavby takových projektů přináší vyšší náročnost na spolupráci jednotlivých realizačních článků. Vazby klient – projektant – dodavatel, musí mít kvalitativně vyšší úroveň během výstavby i v době užívání stavby klientem než je běžné v dnešním stavebnictví. Právě schopnost navázání partnerského vztahu je pro nás zásadním měřítkem při přípravě a poté i výrobě celého stavebního  projektu. 

Podporou pro schopnost dostát svým závazkům a smluvním plněním je majetková účast zahraničního partnera ve společnosti DTech Bau, s.r.o.

DTech Bau

Vyberte prosím sekci, kterou chcete zobrazit.
created by CTECH s.r.o. ©2011
© 2011 Develop Tech s.r.o. All rights reserved